Recursos

ILEP: Federació Internacional contra la lepra

La Federació Internacional d´ONGD de Lluita contra la Lepra (ILEP) està formada per 14 associacions internacionals. A través de la seua pàgina web es pot accedir a multitud d’informació sobre lepra: recursos formatius per a personal mèdic en anglés, francés i espanyol; estratègia de ILEP en la lluita contra la lepra; casuístiques per països; contactes d’interés per a resoldre dubtes; dates amb les últimes reunions, esdeveniments, congressos, etc.; material didàctic per a activitats de sensibilització i prevenció; ofertes de treball i finalment, informació de convocatòries específiques per a finançar projectes de lluita contra la lepra.

www.ilepfederation.org

Xarxa contra les ETDs

La Xarxa d´ONGD de lluita contra les ETDs (NNN) va ser creada en 2009 per a unir els esforços de diferents ONGD en la lluita contra 6 ETD: oncocercosis, filariasis limfàtica, esquistosomiasis, helmintiasis transmesa pel sòl, tracoma i lepra. Fontilles és membre de la NNN des de 2015. En el seu web es pot trobar informació de les seues últimes accions en la lluita contra aquestes ETDs, estratègies concretes d’intervenció, propostes de col·laboració, informació teòrica de com escometre intervencions de lluita contra les ETDs a partir de projectes de potabilització d’aigua, canalització, gestió de residus i millora de la higiene en les comunitats. A més, disposa d’informació concreta sobre recerca, assessorament, finançament de projectes i ofertes de treball.

www.ntd-ngdonetwork.org

Units contra les ETDs

Units per a combatre les ETDs sorgeix de la Declaració de Londres, de la qual formen part donants, representants de països endèmics, laboratoris farmacèutics, investigadors, ONGD,…, que van decidir en 2012 esbossar els seus esforços amb el full de ruta de l’OMS per a acabar amb almenys 10 ETDs abans de 2020. Aquestes ETDs són: filariasis limfàtica, lepra, tripanosomiasis, tracoma, esquistosomiasis, helmintiasis transmesa pel sòl, malament de Chagas, leishmaniasis visceral, dracunculiasis i oncocercosis. En el seu web es troben les últimes accions, esdeveniments, notícies en premsa, etc. Sobretot és important la seua consulta perquè es disposa de l’informe anual de seguiment dels compromisos de totes les entitats participants en la lluita contra les ETDs. En estos informes es parla d’èxits, accions pendents, debilitats, fortaleses i compromisos, tant acomplits com no aconseguits.

unitingtocombatntds.org

INFOLEP: Recursos contra la lepra

INFOLEP és una plataforma en internet que facilita l’accés a recursos científics específicament relacionats amb la lepra. Qualsevol article científic, publicació periòdica (leprosy review, revista de leprología), actes de reunions científiques; o material formatiu per a personal sanitari pot ser descarregat des d’esta pàgina web o des de la mateixa és possible accedir a informació sobre on es troba el recurs. lNFOLEP és un projecte d´ILEP recolzat per diferents organitzacions de lluita contra la lepra, entre elles Fontilles. Hi ha recursos disponibles principalment en anglés, francés, espanyol i portugués.

www.leprosy-information.org

InfoETD: Informació sobre ETDs

En 2015 sorgeix aquest portal d’informació, també a partir del suport d´ILEP i alguns dels seus membres, per a proveir la comunitat internacional de recursos científics en internet per a la lluita contra les ETDs. Com en el cas d´INFOLEP, es tracta d’una biblioteca virtual amb accés a publicacions científiques, articles i informació concreta sobre les ETDs i els determinants que de manera transversal influeixen sobre l’impacte de les ETDs (accés a aigua potable, nutrició, sanejament, higiene, etc.). Recursos disponibles en anglés, francés, espanyol i portugués.

www.infontd.org

Drugs for Neglected Diseases Initiative

La iniciativa DNDI desenvolupa i posa a disposició de les poblacions afectades, nous tractaments per a pacients que pateixen ETDs. El DNDI va ser creat en 2003 a partir de la iniciativa de Médecins Sans Frontières i està format per institucions públiques o privades relacionades amb la recerca mèdica, i té com a principal objectiu el de desenvolupar tractaments per a lluitar contra les ETDs i posar-los a la disposició de les comunitats afectades.

En la pàgina web del DNDI es pot accedir a informació sobre les ETDs, novetats entorn de la investigació i desenvolupament de nous tractaments, ofertes de treball, recursos tècnics, etc.

www.infontd.org

FIND: diagnòstic ràpid de ETDs

Impulsant el diagnòstic ràpid de les ETDs (FIND) és una ONG internacional per al desenvolupament de proves diagnòstiques de malalties relacionades amb la pobresa, com la tuberculosi, malària, VIH/SIDA, tripanosomiasis, hepatitis C, leishmaniasis, mal de Chagas, úlcera de Buruli, o brots epidèmics. Actua com un pont entre experts en desenvolupament tecnològic i atenció clínica.

Des de la seua creació en 2003, FIND ha desenvolupat 21 noves eines de diagnòstic, i ha propiciat moltes altres mitjançant el subministrament de bancs de mostres i el desenvolupament de reactius. FIND també recolza programes de capacitació de laboratori.

En el seu web es troba informació sobre els seus projectes, estratègies, oportunitats d’ocupació, finançament de projectes d´investigació en diagnòstic, recursos tècnics etc.

www.finddx.org

G Finder i Policiy Cures

Policy Cures és una ONG que proporciona investigació, informació, eines i anàlisis estratègiques per a la creació de nous productes farmacèutics per a malalties oblidades com la malària, tuberculosi, VIH, pneumònia, tripanosomiasis o helmintiasis. El seu objectiu és brindar als governs, els donants i les organitzacions de la societat civil la informació que necessiten per a realitzar polítiques òptimes de recerca i desenvolupament (I + D) i prendre les decisions adequades en el sector de la salut en els països en desenvolupament.

Des de l’any 2008, Policy Cures publica un informe (G-FINDER) que arreplega les inversions mundials en investigació i desenvolupament de ETDs (I + D). En la pàgina web de Policy Cures es pot accedir a aquests informes i a informació concreta sobre R+D relacionada amb les ETDs: tendències, estratègies, novetats, etc.

www.policycures.org

Finançament projectes de recerca en ETDs

European & Developing Countries

EDCTP (European & Developing Countries Clinical Trials Partnership), que té com a finalitat, accelerar el desenvolupament de nous fàrmacs, vacunes o eines de diagnòstic per a lluitar contra el VIH / sida, la tuberculosi, la malària, així com altres malalties relacionades amb la pobresa en països de l’Àfrica Subsahariana.

www.edctp.org

Leprosy Research Initiative

LRI (Leprosy Research Initiative), un consorci format per diferents organitzacions de lluita contra la lepra, totes elles membres d’ILEP, creat per a recolzar econòmicament projectes d’investigació relacionats amb la lepra. En alguns casos, quan aquesta recerca va lligada a la lepra, es contempla també el finançament d’altres malalties com la tuberculosi, la diabetis o altres ETDs.

www.leprosyresearch.org

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para la mejora de la navegación. Si continúas navegando entenderemos que las aceptas.

Leer más