• pressupost actual 47.812 €
  • Termini Finalitzat

Descripció del projecte

Fontilles recolza projectes de cooperació sanitària a Nepal des de l’any 2002, i des de l’any 2005 treballem amb l’hospital de Lalgadh en la regió Central, que intervé en el districte de Mahottari des de l’any 1996. Mahottari és un dels districtes amb majors índexs de lepra i filariasis de Nepal.
Amb este projecte anem a facilitar la inclusió social de persones afectades per la lepra i la filariasis detectant la malaltia a temps i evitant el risc de futures discapacitats. Per a això, durant estos tres anys anem a realitzar campanyes de detecció activa, donar accés al tractament a les persones afectades i atendre les lesions o les possibles discapacitats causades per ambdós malalties. Treballarem principalment en les viles Balba i Mashaura Bisanpur, atenent a una població d’unes 16.600 persones.

Per a afavorir la inclusió social es crearan 20 grups d’autoajuda formats per les persones beneficiàries del projecte, que rebran formació i recursos per a realitzar exercicis de rehabilitació i per a previndre o millorar de les seues lesions. Així mateix, rebran microcrèdits i suport per a emprendre projectes productius, principalment activitats agrícoles o de cria d’aus etc., per a generar ingressos que els permeta millorar les seues condicions de vida. A més, a través d’aquests grups, se’ls anima a participar activament en les comunitats en les quals viuen, la qual cosa afavoreix la seua autoestima i ajuda a evitar situacions de marginació i exclusió social.