• pressupost actual 35.000 €
  • Termini Finalitzat

Descripció del projecte

Fontilles treballa a Nicaragua des de l’any 1996, en diferents projectes de cooperació sanitària. El resultat més important del treball d’estos anys ha sigut la creació, juntament amb l’Associació per al desenvolupament dels Pobles, d’una estructura de promotors de salut que ha permès controlar la lepra i la leishmaniasis cutània en zones endèmiques del país al mateix temps que impulsar projectes de desenvolupament i lluita contra altres malalties relacionades amb la pobresa.
A partir de l’any 2014, la nostra activitat es concreta a mantenir la vigilància epidemiològica en les zones on la malaltia ja ha sigut continguda (principalment en la província de Chinandega) i estendre les accions de recerca i captació activa de nous casos als focus emergents.

Així, el projecte actual presenta dos punts d’intervenció:

(1) En les localitats de Somotillo i Villanueva, en Chinandega. On es dóna seguiment als pacients ja diagnosticats, es coordina i enforteix la formació de la xarxa de promotors de salut i es duen a terme jornades de vigilància epidemiològica de forma periòdica.
(2) En Tipitapa i Sant Francisco Libre, a Managua. Intervenim prestant assistència tècnica al personal sanitari local, formant i coordinant una nova xarxa de promotors de salut, coordinant la recerca i captació activa de nous casos de lepra i, finalment, formant al personal de laboratori en el diagnòstic bacteriològic.
L’estratègia principal de Fontilles a Nicaragua es basa en la capacitació del personal sanitari local. En els dos últims anys hem format a més de 500 persones per a lluitar contra la lepra i la leishmaniasis cutània. Les ONGs Secours Aux Lépreux, de Canadà i AIFO, d’Itàlia, col·laboren en aquest projecte.