Leishmaniasis cutània

Prevenció i detecció precoç per a evitar lesions destructives

La cutània és la forma més freqüent de leishmaniasis i produeix lesions que deixen cicatrius permanents i causen greus discapacitats.

El 95% de les persones afectades per la leishmaniasis cutània es troben a Amèrica Llatina, la conca del Mediterrani, Orient Mitjà i Àsia Central. En estes zones, es detecten cada any entre 1 i 1,5 milions de casos nous.

La Leishmaniasis és una malaltia que pot estar causada per 20 diferents espècies patogèniques per a l’ésser humà del protozou leishmania, transmès per la picada del mosquit de l’espècie phlebotomine.

La leishmaniasis és una malaltia parasitària amb un ampli rang de simptomatologia clínica, podent aparèixer com a malaltia cutània, cutani-mucosa o visceral. La leishmaniasis cutània afecta la pell i les membranes mucoses. Comença formant-se unes llagues en la pell prop de la picada del mosquit, podent desenvolupar-se, en algunes persones, llagues en les membranes mucoses. Els símptomes varien depenent d’on es localitze la picada i poden anar des de les llagues en la pell o mucoses ja esmentades fins a dificultat per a respirar, congestió, goteig i hemorràgia nasal, dificultat per a engolir i úlceres en la boca, els llavis o el nas.

Casos de Leishmaniasis cutània reportats en 2015

Sense dades
0 casos reportats
Menys de 1.000 casos
De 1.000 a 4.999 casos
De 5.000 a 9.999 casos
De 10.000 a 19.999 casos
Més de 20.000 casos

Es tracta d’una malaltia de distribució mundial, que afecta a 88 països: 72 d’ells són dels anomenats països en vies de desenvolupament, 13 dels quals estan entre els països més pobres del món. El 90% de la leishmaniasis cutània es diagnostica en 7 països: Afganistan, Algèria, Brasil, Iran, Perú, Aràbia Saudita i Síria.

L’OMS estima que 350 milions de persones estan en risc de contraure la leishmaniasis. Anualment la incidència s’estima d’al voltant d’1 a 1,5 milions de casos de leishmaniasis cutània en 2016. La prevalença és d’aproximadament 12 milions de persones infectades en el món.

Els mètodes de control de la leishmaniasis cutània consisteixen bàsicament en la detecció precoç dels casos i el tractament sistemàtic dels mateixos, amb la finalitat d’evitar lesions destructives de les mucoses i de la pell; el control dels vectors mitjançant l´arruixament sistemàtic amb insecticides de forma periòdica (encara que no sol resultar sostenible o és senzillament molt car) i la utilització de malles mosquiteres en portes i finestres i de xarxes mosquiteres impregnades d’insecticida per als llits.

Quant al tractament, els principals medicaments utilitzats per a tractar la leishmaniasis són els compostos que contenen antimoni. Les probabilitats de curació són altes amb la medicació adequada, especialment quan el tractament s’inicia abans que el sistema immunitari resulte afectat.

Nicaragua
L'estratègia de Fontilles a Nicaragua es basa en la formació del personal sanitari local per a coordinar el treball ...
Finalitzat

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para la mejora de la navegación. Si continúas navegando entenderemos que las aceptas.

Leer más